KOMMUNALTEKNIKK

Kontaktinfo:  Servicekontor E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no  tlf:74 33 32 00 

Enhetsleder: Stig Hellem tlf: 74 33 32 83 eller mob: 928 21 964
E-post: stig.hellem@namsskogan.kommune.no

 

Avfallskalender 1. halvår Namsskogan. 
 - Klikk for stort bilde

 

Avfallskalender 2019 (PDF, 90 kB)
 

Ansvarsområder:


Vann, avløp, renovasjon
Produksjon vann, pumpestasjoner kloakk, renseanlegg kloakk, ledningsnett kloakk og overvatn, innsamling av slam, innsamling av avfall, gjenbrukstorg

Betalingssatser kommunale avgifter 2015-2018 (PDF, 88 kB)

Bygg
Sykeheim, kommunehus, skoler og barnehager, ungdomsklubb, svømmehaller, flerbrukshall, flerbrukshus, tekniske bygg – renseanlegg, pumpestasjoner, verksted/lager, brannstasjon

Utleieboliger/leiligheter
Namsskogan kommune har til sammen 50 enheter fordelt på boliger, leiligheter og omsorgsboliger

Ta kontakt med kommunens servicekontor på tlf: 74 33 32 00 om du ønsker å leie bolig. 

Veier og bruer
Namsskogan kommune har ansvar for ca 60 km vei og 15 bruer

Ansatte ved enheten:
4 vaktmestere, formann og enhetsleder.

 

Renovasjon og avløp :
Nytt anbud i 2015.

Reglement og priser: 

Renovasjonsforskrift for Namsskogan kommune
Forskrift om kommunale kloakker
Forskrift om private slamskillere

Eiendomsskatt, byggesak, kartportal, planer, skjema :
Ansvar for dette er kommuneingeniør Bjørn Tore Nordlund. Tlf: 74 33 32 81 / Mob: 915 92 79

 

 

Klikk for stort bilde

 

 

Namsskogan kommune etablerer løsning for innbyggervarsling (PDF, 272 kB)

Klikk for stort bilde
VEIVISER BOLIG FOR VELFERD

Ny felles nettløsning for alle landets kommuner som inneholder veiledning, arbeidsprosesser mm.