KOMMUNALTEKNIKK

Kontaktinfo:  Servicekontor E-post: postmottak@namsskogan.kommune.no  tlf:74 33 32 00 

Enhetsleder: Stig Hellem tlf: 74 33 32 83 eller mob: 928 21 964
E-post: stig.hellem@namsskogan.kommune.no

 

Avfallskalender - ny 09.01.18 - Klikk for stort bilde

 

Avfallskalender 2018 (PDF, 392 kB)
 

Ansvarsområder:


Vann, avløp, renovasjon
Produksjon vann, pumpestasjoner kloakk, renseanlegg kloakk, ledningsnett kloakk og overvatn, innsamling av slam, innsamling av avfall, gjenbrukstorg

Bygg
Sykeheim, kommunehus, skoler og barnehager, ungdomsklubb, svømmehaller, flerbrukshall, flerbrukshus, tekniske bygg – renseanlegg, pumpestasjoner, verksted/lager, brannstasjon

Utleieboliger/leiligheter
Namsskogan kommune har til sammen 50 enheter fordelt på boliger, leiligheter og omsorgsboliger

Veier og bruer
Namsskogan kommune har ansvar for ca 60 km vei og 15 bruer

Ansatte ved enheten:
4 vaktmestere, formann og enhetsleder.

Aktuelt:


For leie av kommunal bolig/leilighet :
Kontakt kommunens servicekontor på tlf: 74 33 32 00

Nye boligtomter:
Namsskogan kommune har ledige boligtomter på Namsskogan (Håpnes 2, Skolhaugen), Brekkvasselv og Trones (Lilleåsen).

Renovasjon og avløp :
Nytt anbud i 2015.

Renovasjonsforskrift for Namsskogan kommune (PDF, 4 MB)

 

Reglement og priser:
Renovasjonsforskrift
Forskrift om avløpsgebyr
Betalingssatser for kommunale avgifter

Eiendomsskatt, byggesak, kartportal, planer, skjema :
Ansvar for dette er kommuneingeniør Bjørn Tore Nordlund. Tlf: 74 33 32 81 / Mob: 915 92 799

Brann og feiing :
Ansvar for dette har brannsjef Frode Bjørhusdal. Mob: 954 97 211

Kommunale avgifter 2016 (PDF, 13 kB)

 

 

Varsling24 - Klikk for stort bilde

 

 

Namsskogan kommune etablerer løsning for innbyggervarsling (PDF, 272 kB)

Veiviser til bolig for velferd
VEIVISER BOLIG FOR VELFERD

Ny felles nettløsning for alle landets kommuner som inneholder veiledning, arbeidsprosesser mm.

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 23.01.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Stig Hellem
Stig Hellem
Enhetsleder kommunalteknikk