Feiing og tilsyn

Alle som har ildsted skal ha feiing og tilsyn utført av kommunen.
Hvor ofte pipa skal feies bestemmes av feieren etter faste kriterier. Som regel gjøres det hvert 2. år, men for noen skjer dette hvert 4. år.
Feieren fører også tilsyn med alle fyringsanlegg/ildsteder etter behov.

Feiing:

Feieren varsler om sitt besøk 2 dager i forveien. Etter at varsel om feiing er mottatt, må eier eller bruker sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing på en tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal:

  • Legge frem stige
  • Sørge for at takstigen er sikret
  • Lukke igjen alle spjeld, trekkluker, ovnsdører mm.  
  • Påse at ved-, olje- og parafinbrennere er slukket

Ved manglende sikringstiltak medfører det at feiing ikke blir utført. 
 

Tilsyn av ildsted:

Feieren ser etter feilmonteringer, elde og slitasje på ildsteder og skorsteine. Dette har stor betydning for brannsikkerheten i boligen. Hans jobb er derfor å gjøre deg som eier/bruker av boligen oppmerksom på farene slik at de kan utbedres før en brann oppstår.  

Tilsynet omfatter også informasjon om hvordan du best kan ivareta brannsikkerheten i boligen din. Tilsyn omfatter:

  • Kontroll av at fyringsanlegget (ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat) er intakt og virker som forutsatt, slik at det ikke forårsaker brann eller annen skade.
  • Veiledning om røykvarslere, slokkeutstyr (husbrannslange og brannslokkingsapparat) og rømningsveier.
  • Informasjon om riktig fyring og gode fyringsvaner.
  • Informasjon om generell brannsikkerhet
  • Eier av anlegget skal få skriftlig tilbakemelding ved avvik.

 

Om du har spørsmål om feiing/tilsyn, kan brannsjef Frode Bjørhusdal nås på tlf. 954 97 211.