Digitale karttjenester

Karttjenester


Indre Namdal, med kommunene Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Høylandet, Grong og Snåsa samarbeider om felles GIS -, plan -og innsynsløsning. På denne siden vil du finne kartinnsyn med tilgang til alle kommunene, og du vil finne kommunenes planoversikter.
I tillegg finnes linker flere nyttige og interessante kartløsninger på web.
 

Kartinnsyn

 

Planoversikt

WebPlan

WebPlan for Namsskogan

___________________________________________________________________________________

 • Rettigheter og bruk:
  Det er ikke tillatt å benytte data fra kommunenes innsynsløsning til kommersiell bruk, som for eksempel kart til
  eiendomsmeglere.
  Data fra denne innsynsløsningen kan heller ikke benyttes som situasjonskart. Bestilling av situasjonskart gjøres ved henvendelse til
  kommunen det gjelder.
 • Feil/mangler:
  Det tas forbehold om at det kan forekomme feil/mangler i det kartet som publiseres her (for eksempel hva angår eiendommens areal, usikre/ikke oppmålte eiendomsgrenser, høydedata, regulerings/bebyggelsesplaner). Publisert kartmateriale er ikke rettslig bindende, og bruk av tjenesten kan heller ikke erstatte vanlig saksgang i kommunen.
 • Kjøp av vektorkart:
  For kjøp av basiskart i vektorformat vises til Infoland, som er nasjonal forhandler av slike data. Link: https://infoland.ambita.com/#/
 
 • Kartinnsyn: Her ser du kart over hele regionen. Ved å zoome deg inn eller søke på eiendom (gnr/bnr), adresse m.v. finner du det stedet du vil se. Du finner arealet på eiendommen der du bor, kommuneplan, reguleringsplaner, link til Planoversikt, flybilder, ulike temakart under arealbruk, og du kan måle avstander og arealer.
  Kartinnsyn finner du på siden http://webhotel2.gisline.no/gislinewebinnsyn_indrenamdal/

   
 • Planoversikt: Her finnes en oversikt over alle gjeldende arealplaner i kommunene, informasjon om hver plan samt dokumenter tilknyttet hver plan. Via planoversikten kan man også få vist plankartet i Kartinnsyn. Kommer for Namsskogan senere!

  Kartløsninger på WEB:
  Nedenfor finner dere flere linker til ulike kartløsninger på nett.
Publisert av Odd Bakken. Sist endret 21.05.2019