Byggetilsyn

Tilsynsplikten er gitt i plan- og bygningsloven § 25-1.

Kommunen kan opprette en tilsynssak på alle typer av tiltak i kommunen, selv de som ikke er søknadspliktig.

Gjennom tilsyn skal bygningsmyndighetene påse at plan- og bygningsloven overholdes i kommunen. Bygningsmyndighetene står fritt til å velge omfang og fremgangsmåte for tilsynet. Kommunens tilsynsplikt omfatter søknadspliktige tiltak med og uten krav om ansvarsrett, tiltak unntatt fra byggesaksbehandling og ulovlig igangsatte tiltak, herunder ulovlige bruksendringer.

Tilsyn avgrenses også mot ulovlighetsoppfølging. Ved tilsyn avdekkes eventuelle ulovlige forhold. Ulovlighetsoppfølging vil kunne være aktuelt når tilsynet avdekker klare avvik.

Kommunen kan føre tilsyn når som helst i løpet av byggesaken og inntil 5 år etter at ferdigattest er gitt

Prioriterte tilsynsområder;

  • At krav til kvalifikasjoner er oppfylt i tiltaket, jf. tredje del. Kvalifikasjoner og ansvar
  • At krav til produktdokumentsjon av byggevarer er oppfylt, jf. forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK).

Skriftlig varsel om tilsyn blir utsendt i god tid før tilsynet utføres.

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 16.01.2018