Ferdigattest og brukstillatelse

 

Ferdigattest


Før du kan ta i bruk det du har bygget må du søke om ferdigattest. Ferdigattesten viser at saken er ferdigbehandlet av kommunen. Attesten gis på bakgrunn av innsendt dokumentasjon om at arbeidet er ferdigstilt. Dersom det er sendt inn en søknad via en ansvarlig søker er det ansvarlig søker som skal søke om ferdigattest.
 
 

Midlertidig brukstillatelse

 
Så lenge det kun gjenstår mindre arbeid og det ikke er farlig å ta i bruk bygningen, kan du også søke om midlertidig brukstillatelse. Søknaden må inneholde opplysninger om hva som ikke er ferdig utført. I tillatelsen skal det fremgå hvilke arbeider som gjenstår og du får en frist for å ferdigstille. En midlertidig brukstillatelse gjør at bygningen kan tas i bruk før du har mottatt ferdigattest.
 
Publisert av Odd Bakken. Sist endret 20.05.2019