Bolig

BOSTØTTE

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte!

Hva er bostøtte?
Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for de som har lav inntekt og høye boutgifter.

Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtak, men det er kommunen som behandler søknaden og har all kontakt med deg som søker.

Sjekk om du kan få bostøtte
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte
Via Husbankens nettside. Her finner du også mer informasjon om ordningen. Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning. Tlf. 74 33 32 00

Regelverk

Informasjonsfilm:

Har du høye boutgifter, men lav inntekt? Du kan ha rett til bostøtte!