Årsrapport 2015 for Namsskogan kommune

Klikk for stort bildeI den kommunale tjenesteproduksjonen er det i 2015 utført mye godt arbeid og det økonomiske resultatet er meget bra. Dette viser at omstillingsarbeidet og fokuset på tilpasning av aktivitets- og tjenestetilbud innenfor de rammer kommunene har til rådighet har fungert.  

Klikk på bildet til venstre for å lese årsrapport!