Ansattoversikt


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse 481 75 974
Helsesøster 970 63 520
Lege
Sykepleier 954 86 290
Vernepleier 468 89 477
Helsesekretær
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 415 19 152
Lege
469 31 017
Avd.leder hjemmebasert omsorg / Kreftsykepleier 415 04 507
Sekret'r helse 948 29 469
Jordmor 951 03 999
Leder Bo- og miljøtjenesten 906 08 227