Ansattoversikt


Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse 74 33 32 61 481 75 974
Helsesøster 74 33 33 55 970 63 520
Lege
Sykepleier 954 86 290
Vernepleier 74 33 33 11 468 89 477
Helsesekretær
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 74 33 33 33 415 19 152
Lege
Avd.leder hjemmebasert omsorg / Kreftsykepleier 415 04 507
Jordmor 74 33 33 56 951 03 999
Leder Bo- og miljøtjenesten 902 34 482 948 81 876