Ansattoversikt


Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef 74 33 32 94 418 09 777 ann.kristin.sjoenden@royrvik.kommune.no

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 74 33 32 92 918 42 673 per.arne.rustad@namsskogan.kommune.no

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 32 20 977 47 273 stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no
Varaordfører 482 94 465

Skogbruk

Ansatte i avdelingen Skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 74 33 32 90 lars.kristian.bjornli@namsskogan.kommune.no

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Teknisk 74 33 32 81 915 92 799 bjorn.tore.nordlund@namsskogan.kommune.no

Voksenopplæring / Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring / Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Enhetsleder flyktningetjenesten/VO 74 33 32 00 481 75 974 Macumbe.Eninga@namsskogan.kommune.no
Lærer for voksenopplæringen 930 55 371 anita.pedersen@skole.iktin.no