Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor- og personalsjef 74 33 33 00 958 03 701

Sekretær 74 33 32 63
Fagleder serviceavdelingen 74 33 32 91 907 55 024

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utearbeider / Brannsjef 954 97 211
Utearbeider 484 75 884
Enhetsleder kommunalteknikk 74 33 32 83 928 21 964
Stig Hellem
Utearbeider 918 51 674
Formann/utearbeider 74 33 32 83 995 47 336
Utearbeider 74 33 32 83 913 73 960

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 74 33 32 15 958 33 227
Odd Bakken
Badevakt 473 10 313
Ungdomsklubbleder 955 59 681
Ungdomsklubbleder 400 19 045
Musikkskolelærer 934 57 424
Bibliotekleder 980 85 328

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef 74 33 32 94 418 09 777

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 74 33 32 92 918 42 673

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse 74 33 32 61 481 75 974
Helsesøster 74 33 33 55 970 63 520
Lege
Sykepleier 954 86 290
Vernepleier 74 33 33 11 468 89 477
Helsesekretær
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 74 33 33 33 415 19 152
Lege
Avd.leder hjemmebasert omsorg / Kreftsykepleier 415 04 507
Jordmor 74 33 33 56 951 03 999
Leder Bo- og miljøtjenesten 902 34 482 948 81 876

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 74 33 33 01 917 88 383
Leder for barnehagene 74 33 33 82 470 25 660
Linda Rønningen Berntsen
Sekretær 74 33 33 72

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 74 33 32 20 977 47 273
Varaordfører 482 94 465

Skogbruk

Ansatte i avdelingen Skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 74 33 32 90 415 10 952

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Teknisk 74 33 32 81 915 92 799

Voksenopplæring / Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring / Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Voksenopplæringen 463 50 669

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 74 33 32 53
Sekretær 74 33 32 54
Konsulent 74 33 32 64 970 01 774
Leder IN lønn 74 33 32 52
Jorid Sellin
Økonomisjef 74 33 32 51 472 90 510