Ansattoversikt


Administrasjon

Ansatte i avdelingen Administrasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontor- og personalsjef 958 03 701
Sekretær 909 73 611
Kst. kontor- og personalsjef 907 55 024

Kommunalteknikk

Ansatte i avdelingen Kommunalteknikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Utearbeider / Brannsjef 954 97 211
Utearbeider 484 75 884
Enhetsleder kommunalteknikk 928 21 964
Stig  Hellem
Formann/utearbeider 995 47 336
Utearbeider 913 73 960

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef 958 33 227
Odd Bakken
Badevakt 473 10 313
Ungdomsklubbleder 971 01 130
Musikkskolelærer 934 57 424
Bibliotekleder 980 85 328

Landbruk

Ansatte i avdelingen Landbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordbrukssjef 418 09 777

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 918 42 673

Omsorg

Ansatte i avdelingen Omsorg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Helse 481 75 974
Helsesøster 970 63 520
Lege
Sykepleier 954 86 290
Vernepleier 468 89 477
Helsesekretær
Enhetsleder institusjonsbasert omsorg 415 19 152
Lege
469 31 017
Avd.leder hjemmebasert omsorg / Kreftsykepleier 415 04 507
Sekret'r helse 948 29 469
Jordmor 951 03 999
Leder Bo- og miljøtjenesten 906 08 227

Oppvekst

Ansatte i avdelingen Oppvekst
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Oppvekst 917 88 383
Rektor Namsskogan- og Trones skole 480 40 391
Leder for barnehagene 470 25 660
Linda Rønningen Berntsen
Sekretær 469 35 889

Politikk

Ansatte i avdelingen Politikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 977 47 273

Skogbruk

Ansatte i avdelingen Skogbruk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Skogbrukssjef 415 10 952

Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef Teknisk 915 92 799

Voksenopplæring / Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Voksenopplæring / Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Voksenopplæringen 463 50 669

Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 909 86 391
Sekretær 468 99 291
Konsulent 970 01 774
Leder IN lønn 977 64 603
Økonomisjef 472 90 510