Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode

Hvordan du kan du vise hensyn om du ser rein?

  • Tenk på vindretning, hold lang avstand, snu, skift retning eller vent til reinen trekker vekk.
  • Ha hunder i bånd.

Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan utløse fluktrespons hos dyra. Villreinen er også på den globale og nasjonale rødlista. 

Vi henstiller til at alle viser hensyn og holder hunder i bånd. Fra 1. april er det båndtvang, men det kan innføres ekstraordinær båndtvang dersom det blir nødvendig før 1. april.

Vis hensyn til rein og vilt i en tøff periode | Statsforvalteren i Trøndelag

Til toppen