Vil du være med å skape bolyst i distrikts Norge?

Vil du være med å skape bolyst i distrikts Norge?

Arbeidsgiver: Namsskogan Utvikling AS
Stillingstittel: Bosettingskoordinator
Frist: Snares. Senest 25.01.2023

Har du lyst til å være med på å gjøre Øvre Namdal til et enda mer attraktivt område å bo og leve i?
På oppdrag fra Røyrvik og Namsskogan Kommune søker vi nå Bosettingskoordinator.

Sentralt plassert i landet langs E6 og svenskegrensa, er det nå en mulighet til å utøve ekstremsport både i jobb og på fritiden. Å bidra til økt bosetting i distrikts Norge er en øvelse som krever pågangsmot, utholdenhet og nytenking. Vi ønsker at du er i stand til å tilpasse deg både kart og terreng for å finne den beste veien fram til mål. Du vil i stor grad være med å forme din arbeidshverdag.

Siden oppstarten i august 2020 har vi gjennomført mange spennende oppdrag og prosjekter med gode resultater. Namsskogan Utvikling utfører bl.a. førstelinjetjeneste i Namsskogan- og Røyrvik Kommune. Vi har nå fått i oppgave å bidra til å øke bolyst, bomuligheter og få folk til å flytte hit for å bli her.

Røyrvik og Namsskogan Kommuner har fått status som omstillingsregion og vi samarbeider tett med programledelsen i Børgefjell Utvikling. Dette programmet har en varighet til 31.12.2026 og vil gi regionen store muligheter til virkelig å få fart på sakene. Stillingen er prosjektrelatert og vil i utgangspunktet ha varighet til omstillingsperioden er over. Stillingsandel er 100 %. Målet er at stillingen etter perioden skal bli en fast stilling. Etter omstillingsperioden er det viktig å holde trykket oppe for å fortsette utviklingen av næringsliv og samfunn i regionen.

Vi tilbyr:
Fleksible arbeidsforhold med stor grad av frihet til å styre dine arbeidsdager, spennende utfordringer samt lønn og pensjon etter avtale. Gjennom jobben får du en unik kjennskap til alt fra næringsliv, frivillighet og innbyggere i regionen, til virkemiddelapparat og innovasjonsselskaper. Du har muligheten til å få bred kompetanse og et godt nettverk både i kommunene og regionalt.

Til oppgaven ser vi etter en person som:
Brenner for distriktsutvikling og det gode liv i på bygda.
Har gode egenskaper innen kommunikasjon og relasjonsbygging.
Er positiv og løsningsorientert.
Har gode samarbeidsevner og kan arbeide strukturert og selvstendig.
Har god kulturforståelse.
Har erfaring fra privat næringsliv.

Sentrale oppgaver i stillingen vil bl.a. være:
Jobbe tett på næringsliv, kommuner, frivillighet og innbyggere i kommunene.
Være pådriver for bolyst i regionen gjennom å motivere og initiere prosjekter.
Arbeid opp mot Husbanken og andre finansinstitusjoner, samt utbyggere og andre aktører som er viktig for å utvikle et godt fungerende boligmarked.
Være vertskap for nye innbyggere, og bidra til at disse blir kjent med mulighetene som finnes i kommunene/regionen.
Skaffe oversikt over jobbmuligheter og kompetansebehov i det lokale næringslivet.
Bistå i arbeidet med å utarbeide prosjektplan og søknad om prosjektmidler.
Bidra til at det utvikles arenaer der innbyggere med felles interesser kan knytte kontakter og møtes.
Markedsføre og framsnakke kommunene.
Det stilles ikke krav om spesifikk utdanning, erfaring eller nettverk. Personlig egnethet har hovedfokus. Søkere vil bli vurdert fortløpende og ansettelse vil bli gjort så fort rett kandidat er funnet.

Søknadsfrist: Snarest. Senest 25.01.2023

Om arbeidsgiver:
Namsskogan Utvikling AS er et næringsselskap eid av lokale næringslivsaktører og Namsskogan Kommune. Bedriften jobber tett på næringslivet og bidrar til videreutvikling eksisterende bedrifter, legger til rette for nyskaping og vekst i kommunene Namsskogan og Røyrvik. Næringsliv og bolyst henger nøye sammen.  Som bosettingskoordinator blir du en viktig ressurs for å nå våre mål om økt bosetting og et blomstrende næringsliv i vårt område.

Om du vil vite mer om stillingen ta kontakt med:
Daglig leder: Jens Petter Aarli
96 91 1881
jens.aarli@namut.no 

Søknad sendes vi finn.no
Finnkode: 284813651

 

Til toppen