Aktuelt

Vedtatt reguleringsplan – E6 Fjerdingen Grøndalselv

Namsskogan kommunestyre vedtok i møte den 05.04.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside. 

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen på lars.arnesen@grong.kommune.no
 

Til toppen