Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Varsel om militær øvelse

Varsel om militær øvelse

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 13.03.2023 - 19.03.2023 årlig trening. 

Treningen gjennomføres hovedsakelig i tilknytning til Kveli samfunnshus og Svarvamoen skytebane (Snåsa). Det vil bli brukt skarp ammunisjon og ildmarkeringsmidler i tilknytning til Solum skytebane (Harran) og Svarvamoen skytebane (Snåsa). Det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder.  Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves som tiltakende gjennom perioden. 

Helsetjenestene i øvingsområdet bes gjort oppmerksom på økt tilstedeværelse av militært personell i perioden. 

Kontaktinformasjon Snåsa og Lierne Heimevernsområde:
Liaison Lierne og Røyrvik - Kapt Aspnes, mob 95246944
Liaison Namsskogan og Grong - Kapt Trones, mob 45613982
Liaison Snåsa - Kapt Seljelid, mob 91359188
Områdesjef Kapt Jørstad, mob 95115754
 

Til toppen