UNICEF - Kommuneanalyse 2022

UNICEF - Kommuneanalyse 2022

Hva betyr kommunegrensene for barn og unges oppvekst?

KOMMUNEANALYSEN 2022 (PDF, 3 MB)

Datagrunnlaget for Kommuneanalysen baserer seg utelukkende på tall kommunene selv rapporterer til Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennom KommuneStatRapportering (KOSTRA). For hver enkelt kommune beregnes en score for sektorene, både isolert sett og samlet. Scoren er beregnet med utgangspunkt i utvalgte variabler innenfor hver sektor.

Til toppen