Trøndelag har fått et mobbeombud

Trøndelag er med i et nasjonalt prosjekt med å prøve ut en ordning med mobbeombud.

Ordningen med mobbeombud ble vedtatt av fylkestinget juni 2018 og gjelder for alle barn og elever i barnhager og grunnskoler i Trøndelag. Mobbeombudet er foreløpig en prøveordning fram til 31. desember 2019.

I Trøndelag er Gitte Franck Sehm tilsatt som mobbeombud fra og med 1. september 2018. Som mobbeombud vil hun være en uavhengig ressursperson og medspiller som skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og grunnskole. Mobbeombudet skal styrke det lokale arbeidet mot mobbing med forebyggende arbeid i samarbeid med barnehager, skoler, kommunale og private eiere, gjennom elevråd, skoleledelse, opplæringskontor, utdanningsavdelinger, Fylkesmannen, KS og andre sentrale aktører.

Du kan lese mer om hva mobbeombudet kan bidra med på ombudets facebooksider www.facebook.com/MobbeombudetTrondelag/

Trøndelag har fått et mobbeombud (PDF, 256 kB)

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 02.10.2018 13:34
Fant du det du lette etter?