Transporttjenesten for funksjonshemmede (TT) ~ Drosjekort

Drosjekort:

Transporttjenesten for funksjonshemmede, TT-ordningen, er et transporttilbud til personer bosatt i Trøndelag, som på grunn av funksjonshemming har store vansker med å benytte ordinære kollektive transportmidler. Transporttilbudet skal gjelde personer som er varig funksjonshemmet, og ordningen skal bidra til at de skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. TT-ordningen er et fylkeskommunalt ansvar, men administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap.

Retningslinjer

Brukerhåndbok

 

Sist endret 05.07.2018 11:08
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Jørn Rune Greiner
Jørn Rune Greiner
Pleie- og omsorgsleder/Enhetsleder familiesentere