Aktuelt

Til alle med barn i barnehage og skole

Det har vært en spesiell og litt rar tid de siste månedene etter at covid-19 dukket opp i Norge. Det ser ikke ut til at tiden vi har foran oss blir mindre krevende. Vi er kommet inn i en periode med mye forkjølelse og luftveisinfeksjoner. Vi som jobber med barn, både barnehage og skole., har strenge smittevernregler å forholde oss til. Dette gjelder både barn og ansatte. Alle som blir syke eller får symptomer skal holde seg hjemme og oppfordres til å teste seg. Er testen negativ må de syke uansett holde seg hjemme til de er symptomfrie. Dette for å holde smitte av forkjølelse og annen sykdom unna. Det er viktig at alle tar dette på alvor og holder seg til de gjeldende smittevernreglene. Ansatte kan også bli syke og måtte være hjemme over tid, noe som kan gjøre det vanskelig å ha et fullverdig godt tilbud til barnehage og skolebarn. Vi bor og jobber i en liten kommune, der tjenestene vi leverer blir veldig sårbare når ansatte blir borte fra jobb. Vi gjør så godt vi kan for å opprettholde et så godt som normalt tilbud, men det kan på kort varsel bli nødvendig å gjøre endringer. Endringene for barnehage kan innebære innskrenket åpningstid, åpning kun for barn med foreldre i samfunnskritiske stillinger og i verste fall stenging. Også for skole kan det bli vanskelig å opprettholde dagens tilbud og organisering ved høyt sykefravær. Vi skjønner at dette kan bli krevende for mange, men vi er forpliktet til å holde oss til smittevernreglene. Smittevern går foran alt nå i denne krevende tiden.

Hilsen barnehage og skole i Namsskogan

Til toppen