STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017

 - KUNNGJØRING OM FORHÅNDSSTEMMING MM

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemmer mottas ved:

Namsskogan kommunes servicekontor på kommunehuset, 7890 Namsskogan, i ordinær åpningstid – d.v.s. hverdager mellom kl. 0800 og 1530 t.o.m fredag 08.09.2017.

Det gjennomføres forhåndsstemmemottak i:

 Skorovatn – Skorovas Samvirkelag, tirsdag 29.08.2017 kl. 1000-1400

 Brekkvasselv – Frivilligsentralen, onsdag 30.08.2017 kl. 1000-1400

 

Stemmegivning på institusjon (forhåndsstemmegivning)

Forhåndsstemming på institusjon gjennomføres ved Namsskogan omsorgssenter tirsdag 05. september 2017 kl. 1000 – 1300.


Ambulerende stemmegivning

Ambulerende stemmegivning («hjemmestemming») gjennomføres i perioden fra og med 06.09.2017 til og med 08.09.2017. Velgere som ønsker dette må sende inn søknad innen 05.09.2017 kl. 15:00 til:

Namsskogan kommune

v/valgstyret

7890 NAMSSKOGAN


Ordinær stemmegivning (valgting)

Valglokaler:

 Lonet krets – Namsskogan skole

 Trones krets – Trones oppvekstsenter

 

Åpningstid: Mandag 11.09.2017 kl. 1000-2000

Hvor velgeren skal stemme fremgår av valgkortet.


Manntall

Manntall ligger ute følgende steder:

 Kommunehuset, Namsskogan

 Breifossen, Brekkvasselv

 Matkroken Trones, Trones

 Skorovas Samvirkelag, Skorovatn

 

For spørsmål; Ta kontakt med Valgstyret på:

 Tlf: 74333200

 Epost: postmottak@namsskogan.kommune.no

 Oppmøte på kommunehuset på Namsskogan (servicetorget).

 

Med hilsen Valgstyret i Namsskogan

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Trond Smalås
Trond Smalås
Konstituert rådmann / Kontor- og personalsjef