Spørreundersøkelse: Kulturplan for barn og unge og Frivillighetsplan i Trøndelag

Vi vil at alle i Trøndelag skal ha tilgang til et mangfold av kulturtilbud og fritidsaktiviteter, som gir muligheter for å delta, oppleve og skape, og som bidrar til trivsel og bolyst! 

 

I Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og folkehelse arbeider vi med to planer med tiltak for et enda bedre fritids- og kulturtilbud: 
•    Kulturplan for barn og unge (3-26 år)
•    Frivillighetsplan (0-100+ år) 

SPØRREUNDERSØKELSE