Søknad om tillatelse til å bygge Brekkvasselv kraftverk i Namsskogan kommune

Olle Michelsen AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Brekkvasselv kraftverk i Brekkvasselva. Minikraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 1,35 GWh. Dette tilsvarer strømbruken til ca. 67 husstander.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset til Namsskogan kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Olle Michelsen på tlf.: 97 15 95 33 eller e-post: ollemic@hotmail.com. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE,

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 30.3.2018.

 

Publisert av Odd Bakken. Sist endret 26.01.2018 09:43
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Per Arne Rustad
Næringssjef