SØKNAD Namsskogan Kulturskole ~ Skoleåret 2023/2024

SØKNAD Namsskogan Kulturskole  - Opptak, fornyelse og utmelding

Da er det igjen på tide å minne om ny frist for påmelding til Namsskogan kulturskole for skoleåret 2023/2024.

Fristen for påmelding settes til 18. Juni.

Bruk kommunens elektroniske søknadsskjema!  https://skjema.namsskogan.kommune.no/

Namsskogan kommune