RÅD OG INFORMASJON OM KORONAVIRUS - NAMSSKOGAN

Namsskogan kommune har i anledning korona-situasjonen opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Telefonen er bemannet mandag - fredag kl. 09:00-15:00. Telefon nr. 469 52 159. Ved henvendelse med lokale koronaspørsmål ta kontakt med Koronakoordinator Janne Dyveke Vik på telefon 951 03 999 hverdager mellom 09:00-15:00. Vi har naturligvis taushetsplikt.

Les mer her

Aktuelt

Skal samarbeide om koronahjelp til bedrifter i Namsskogan

Klikk for stort bilde  

Namsskogan kommune gjør alt vi kan for å styrke bedrifter utviklingsevne under koronakrisen. Derfor skal vi samarbeide med omstillingsområdene i Lierne, Indre Fosen og Roan, samt Osen, Røyrvik og Grong kommuner, for å tilby bedrifter koronahjelp. Med oss på laget har vi Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. 

Som følge av koronapandemien opplever enkeltbedrifter, næringslivet og samfunnet store utfordringer hva gjelder etterspørsel, utsatte oppdrag og mangel på ressurser. Dette får direkte konsekvenser for bedrifters likviditet og utvikling. Samtidig gir krisen oss et mulighetsrom for å utnytte ledig kapasitet, tenke annerledes og handle proaktivt som kan føre til verdiskapning og innovasjon. 

For å ta fatt på de utfordringene og mulighetene vi nå står overfor, iverksetter vi et ekstraordinært tiltak for å tilpasse våre tjenester etter dagens situasjon. Hensikten er å styrke bedriftenes utviklingsevne, ivareta aktiviteten og utnytte ressursene best mulig. 

I første rekke setter vi i gang en systematisk kartlegging av behovene et klippe bedrifter nå står overfor. Slik får vi nødvendig grunnlag for å utvikle hensiktsmessige tilbud i tråd med den enkeltes behov, og bistå bedriftene i gjennomføringen av disse.  

Det understrekes at andre offentlige tiltak som er annonsert fra myndighetene kommer i tillegg til aktivitetene i omstillingsprogrammet. 

Vi er klare til å gjøre alt vi kan for å styrke bedrifters utviklingsevne. Derfor kontakter vi et klippe bedrifter nå i uke 14 for å kartlegge situasjonen.  

Ønsker du å prate med oss før den tid, ikke nøl med å ta kontakt med Namsskogan Utvikling AS v/styreleder Knut Gartland på tlf. 911 95 758. 

Til toppen