Aktuelt

ØVRE NAMDAL REGNSKAPSKONTOR

 

Felles regnskapskontor for Lierne, Namsskogan og Røyrvik ble vedtatt i kommunestyrene i desember 2021, med oppstart 01.01.2022. Organiseringen av regnskapskontoret er en vertskommuneavtale jfr. Kommunelovens §20-4 og vertskommune er Røyrvik kommune. Regnskapskontoret har fått navnet Øvre Namdal Regnskapskontor og skal utføre alle regnskapsrelaterte oppgaver for deltagerkommunene.

Deltagerkommunene har overført sine personalressurser på regnskapsområdet til felles regnskapskontor og består av:
Maj Randi Grande, Lierne kommune 1,0 årsverk
• 40 års erfaring fra kommunal sektor
Lynn Anderson, Namsskogan kommune 1,0 årsverk
• 4 års erfaring fra kommunal sektor
Gunnbjørn Heggstad, Røyrvik kommune 0,6 årsverk
• 24 års erfaring fra kommunal sektor
Maifrid Alsgård, Røyrvik kommune 0,3 årsverk
• 35 års erfaring fra kommunal sektor

Til toppen