Om lag 350 innbyggere i Namsskogan inviteres til ny HUNT-undersøkelse i juni.

Denne HUNT-undersøkelsen inviterer alle som deltok i HUNT 4 i Namsskogan til å delta på nytt.
Feltstasjonen er på Familiesenteret, R.C. Hansens vei 4, 7890 Namsskogan 

Vi er her i perioden 5.-7. juni med et eget helseteam.  
Se åpningstider nederst. 

Du som er i den eldste gruppa får invitasjon i posten. Timen for oppmøte står her. I samme konvolutt er det et spørreskjema som det er fint om du fyller ut og tar med til time. Du som bor i omsorgsbolig eller på sykehjemmet får tilbud om hjemmebesøk. 

De yngste fra 24 år og oppover, får invitasjon pr. sms, med et spørreskjema som besvares digitalt. På sms-en står et tidspunkt for oppmøte på feltstasjon.  Hvis tildelt time ikke passer er du velkommen på dropp-in innenfor åpningstiden.  Du trenger ikke å avbestille tildelt time.

Banebrytende koronaforskning og eldrehelse
Koronaforskning og konsekvenser på fysisk og psykisk helse i forbindelse med pandemien er sentralt tema i denne undersøkelsen for både eldste og yngste gruppe.

Blodprøvene er svært viktig for å øke kunnskapen om kroppslig reaksjon på koronasykdom og vaksinering, og analysere effekten på kroppens immunforsvar. Deltakerne får også svar på analysen av blodprøvene hvis de ønsker det, og her vil det også framgå om de har antistoffer i blodet fra eventuell infeksjon eller vaksine.  

For de eldste er det er tilsvarende undersøkelse som i HUNT4 70+ (2019) i tillegg til blodprøve på feltstasjonen.  Her ønskes det mer forskning på helseutvikling, funksjonsendringer og på sykdommer som oftest rammer den eldste delen av befolkningen.  Hvordan eldre opplevde pandemien er også et viktig tema.

Oppfordrer til å delta
-HUNT er i verdensklassen for å skaffe data til helseforskning, og det forskes over hele verden på materialet som ligger i HUNT data- og biobank på Levanger. Den gode oppslutningen av nordtrønderne gjennom fire HUNT-er, og nå denne, er gull verd, sier prosjektleder Hjulstad Belbo.
 
-Her har vi helsedata før en pandemi gjennom HUNT4, så samler vi nå inn etter pandemien, det er rett og slett unikt. Håper folk i Namsskogan også denne gangen ønsker å delta i HUNT, oppfordrer hun. 

Stor deltakelse
HUNT Aldring i Trøndelag/COVID er nå i innspurten av det to år lange prosjektet som startet i Stjørdal kommune i september 2021. Etter Namsskogan flytter HUNT til feltstasjon i Røyrvik. Lierne er siste kommune ut, og skal avslutte i løpet av juni.  

Så langt har er det samlet inn blodprøver fra 28 000 deltakere og 5500 har snart deltatt i HUNT Aldring i Trøndelag.
-Det er meget god oppslutning, vi ligger på 75% deltakelse av de eldste og 64 % på blodprøver, sier en fornøyd Hjulstad Belbo.

HUNT-teamet ønsker alle inviterte i Namsskogan velkommen til å delta!

Åpningstider på feltstasjonen i Namsskogan
 Mandag 5.juni: 12.00- 17.20.
 Tirsdag 6.juni og onsdag 7.juni 08.10-17.20 
 Mellom klokka 11.30 og 12.00 er det matpause. 

Hvis du er invitert pr. SMS og timen ikke passer, kom på dropp-inn i åpningstiden. 
Du trenger ikke avbestille tildelt time. 

Velkommen!