NAV Akuttvakt Tolk for døve og hørselshemmede.

NAV Akuttvakt Tolk for døve og hørselshemmede.

  

NAV Akuttvakt Tolk for døve og hørselshemmede.
Du kan ringe, sende SMS eller ha videosamtale: 99 48 18 10

Ved akutt behov for tolk kan du få kontakt med tolketjenesten hele døgnet.
Vakten tar imot henvendelsen og vil prøve å skaffe tolk til oppdraget.

Vi tilpasser oss oppdraget sammen med dere og kan tilby:
Tegnspråktolk
Skrivetolk
Tolk/ledsager for pasienter med kombinert syns -og hørselshemming
Skjermtolk

Ved henvendelse informer du om:
•    Hvem du er
•    Hva det gjelder 
•    Oppmøtested og tid
 

Til toppen