Nå kan man søke tilskudd til trafikksikkerhet

Nå kan man søke tilskudd til trafikksikkerhet

Bilde av buss som passerer syklist

Trøndelag fylkeskommune tilbyr penger til prosjekter som bedrer sikkerheten på fylkesveiene.

Frist for å søke er 1. November 2022.

Hvem kan søke?
• bygdelag, borettslag og velforeninger
• idrettslag og ungdomslag
• kommuner, skoler, barnehager og foreldreutvalg

Hva slags prosjekter får støtte?
Trafikantrettede tiltak for eksempel kampanjer, informasjonstiltak og holdningsskapende arbeid, tilskudd til mindre fysiske tiltak på privat og kommunalt vegnett.

Eksempler på gode tiltak
Tiltak som gjør det tryggere for barn og unge, for eksempel tiltak som skal gjøre det tryggere i hjertesonen rundt en skole.
Prosjekter som stimulerer til stor grad av frivillig arbeid og samordnet innsats mellom flere aktører.

Hvordan søker du?
For å søke om tilskudd til trafikksikkerhetstiltak i 2023
benytter du denne lenken til elektronisk søknadsskjema

Ved spørsmål, ta kontakt med Marianne Løvhaug Eklo, tlf. 48253199, epost: marekl@trondelagfylke.no

Til toppen