MOTORFERDSELSSØKNADER

Det har vært kommunevalg, nærmer seg vinter, og det er på tide å søke om å få kjøre snøscooter til egen hytte for en ny 4 års periode. Vi vet at det kommer mange søknader så vær ute i god tid slik at vi kan få behandlet den før sesongen starter for fullt. Nytt for i år er at du må logge deg på med min ID for å få levert søknaden. Dette for at vårt system som sender svar digitalt skal få riktig personopplysninger. Det betyr at svar på søknad kommer via Digipost eller Altinn.

Når det gjelder søknad om kjøring/transport ved særlig behov (f.eks. til leid hytte) som ikke kan dekkes på annen måte, gjelder samme innlogging, det vil si at søknad er personlig. 
Slik transport til leid hytte SKAL samordnes dersom det er flere som reiser samtidig, dette for å begrense antall dispensasjoner.

For øvrig oppfordres det til å sette seg inn i retningslinjer for motorferdsel i Lierne kommune, disse ligger på kommunens hjemmeside. 
Retningslinjer kan også fås tilsendt ved henvendelse.

Ved evt. ønske om hjelp med digitalt skjema, eller ønske om skjema i papirformat, kan vi kontaktes på telefon 74 34 34 00, eller ved personlig oppmøte.

Samfunn og utviklingsetaten