MODERNISERING AV TELENORS INFRASTRUKTUR I KOMMUNEN

Telenor har som ambisjon å drive den teknologiske utviklingen framover og å møte kundenes behov for digitale tjenester. Utviklingen innen mobiltelefoni har vært enorm, mens lite har skjedd med det 100 år gamle kobbernettet, som i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon. I 2001 var det over 2.000.0000 abonnenter på fasttelefon i Norge, i dag har dette sunket til 330.000 abonnenter.

For å imøtekomme kundenes behov, må Telenor fornye seg – og ikke minst fornye teknologien kundene benytter til tale, mobil og bredbånd. Derfor bygger vi fiber- og mobilnett raskere enn noen gang. I dag har 99,7 prosent av Norges befolkning 4G der de bor. Utfordringen fremover blir at vi ikke kan fortsette å vedlikeholde det gamle kobbernettet på samme måte som før.

Vi ser at tiden for å fornye teknologien er overmoden. Som en del av Telenors arbeid med modernisering og videreutvikling av telenettet vil Telenors kobbernett over de neste årene bli erstattet med mer fremtidsrettet teknologi som fiber- og mobilnett. Denne reisen kommer ikke til å bli uten utfordringer, men vi tar oppgaven på største alvor. Og på ferden skal vi lytte, forstå og hjelpe kunder over på nye moderne løsninger – slik at vi fortsetter å være bærebjelken av kommunikasjon i vårt land.

Vår ambisjon er å modernisere telefoni- og bredbåndsnettet slik at vi kan tilby en ny og kraftigere

kommunikasjonsplattform for alle de nye tjenestene som kommer med digitaliseringen av samfunnet.

Skal kommune-Norge lykkes med å utnytte de mulighetene ny teknologi og digitalisering gir, er vi alle avhengige av en digital infrastruktur som sørger for at mennesker, bedrifter og det offentlige er koblet til et fremtidsrettet nett som er stabilt, raskt og trygt.

Tidsplan

Denne varslingen sendes kommunen nå selv om det er noe tid til aktuelle sentraler i kommunen legges ned. Telenor har fastlagte planer om modernisering av hele infrastrukturen i Norge. Det er foreløpig ikke satt noen sluttdato for moderniseringsprosessen, men allerede nå vil enkelte kobbersentraler legges ned. Nærmere informasjon om videre prosess og nedleggelse av kobbersentraler i deres kommune vil bli gitt i god tid før besluttet dato for nedleggelse. Moderniseringen gjelder i denne omgang områder der det kun er et fåtall kunder igjen og videre drift av gammel teknologi er lite hensiktsmessig. I din kommune vil noen kunder få erstattet fasttelefon og/eller bredbånd over kobber (ADSL/VDSL) med ny teknologi.

De resterende kobberbaserte sentralene i kommunen vil også legges ned i løpet av de neste årene, dere vil få tilsendt nærmere informasjon om nedkoplingsdato for disse på ett senere tidspunkt.

Vi gjør også oppmerksom på at dersom det skjer driftsmessige hendelser i kobbernettet som medfører feil på
tjenestene, så er det ikke gitt at dette vil bli rettet.

Hva betyr dette for kundene

Kunder med fasttelefon får tilbud om en mobil hjemmetelefon/bredbåndstelefon, som er en langt mer driftssikker og fremtidsrettet fasttelefon. Det er derfor ikke slik at fasttelefonen forsvinner – snarere vil den bestå i en mer moderne utgave. Kunder med bredbånd vil også få tilbud om et erstatningsprodukt, avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige på kundens adresse. Berørte kunder vil bli varslet i god tid i et eget brev med informasjon om alternative løsninger og tidspunkt for overgang til ny løsning. Dersom det er bedriftskunder som blir berørt, vil vi også ta telefonisk kontakt og informere om alternative løsninger.

Trygghetsalarm

Enkelte innbyggere i kommunen kan ha en trygghetsalarm som er basert på fasttelefon eller ADSL. Hvilke brukere dette er har ikke Telenor oversikt over. Det er helse- og omsorgsetaten i kommunen som normalt administrerer denne tjenesten. Dersom kommunen har brukere av trygghetsalarmer som berøres av moderniseringen, er det viktig at leverandøren kontaktes slik at de kan levere en alternativ løsning til kunden og forsikre seg om at den nye løsningen fungerer hos brukeren i god tid før fasttelefonen legges ned. Dersom det oppstår utfordringer i forbindelse med dette kan dere ta kontakt med Lasse Lien på telefon 90120102 eller på e-post modernisering@telenor.com. Vi henviser også i denne forbindelse til anbefalingen fra Helsedirektoratet: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

Dersom kommunen ikke allerede har en avtale om leveranse av digitale trygghetsalarmer kan vi også henvise til http://www.telenorobjects.com/ for bestilling og eventuelle andre spørsmål knyttet til løsningen.

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon?

Dersom dere ønsker mer informasjon eller dere har spørsmål rundt nedkoblingen av sentralene som er varslet ber vi om at dere tar kontakt med oss via e-post til modernisering@telenor.com

Telenor stiller gjerne opp til et informasjonsmøte for å gi en presentasjon av prosessen. I et slikt møte kan det også legges til rette for å diskutere muligheter for videre utbygging, enten det er ren kommersiell utbygging eller utbygging med tilskudd fra stat, fylke og/eller kommune.

Med vennlig hilsen

Telenor Norge AS
Arne Quist Christensen / Moderniseringsdirektør
Telenor Norge

Sist endret 06.02.2019 13:03
Fant du det du lette etter?