RÅD OG INFORMASJON OM KORONAVIRUS - NAMSSKOGAN

Namsskogan kommune har i anledning korona-situasjonen opprettet en støttetelefon for deg som har behov for å snakke med noen i ei krevende tid. Telefonen er bemannet mandag - fredag kl. 09:00-15:00. Telefon nr. 469 52 159. Ved henvendelse med lokale koronaspørsmål ta kontakt med Koronakoordinator Janne Dyveke Vik på telefon 951 03 999 hverdager mellom 09:00-15:00. Vi har naturligvis taushetsplikt.

Les mer her

Aktuelt

MNA INFORMERER!

Klikk for stort bilde  

Gjenvinningsstasjoner

Vi har gjenåpnet våre gjenvinningsstasjoner etter stengningen i forbindelse med koronasmitten som er i landet. Nå er de åpne som vanlig, og har sommeråpningstider. Som vi har opplyst om, så gjelder fortsatt en del restriksjoner når våre gjenvinningsstasjoner besøkes.
De restriksjonene som gjelder er:

 • Hold avstand til andre i henhold til retningslinjer fra myndighetene
 • Våre ansatte kan kun veilede, ikke hjelpe til med å bære
 • Gi-og ta bodene vil være stengt frem til 15.juni

Når vi har begrensninger på gjenvinningsstasjonene, er det viktig å:

 • planlegge hva du gjør med avfallet før du starter å rydde/pusse opp
 • sortere avfallet godt (det reduserer tiden du bruker på gjenvinningsstasjonen)
 • vite at det kan være kø for å slippe inn - behold humøret
 • vurdere containerleie eller avfallssekk
 • følge smittevernreglene

Abonnenter i karantene skal IKKE til gjenvinningsstasjonen.

Ovenstående innebærer blant annet at våre ansatte kun kan veilede angående hvilken
container avfallet skal plasseres i, ikke hjelpe til/ta over lossing av avfallet.

Vi minner om at bedrifter som skal levere farlig avfall må deklarere avfallet før ankomst til
gjenvinningsstasjonen. Se gjerne vår hjemmeside https://mna.no/deklarering-farlig-avfall/category962.html for mer informasjon.

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi minner om at glass- og metallemballasje ikke skal legges i restavfallsbeholderen.

Glass- og metallemballasje egner seg veldig godt til materialgjenvinning, og det gir en bedre utnyttelse av råvarene å smelte de om til nye produkter enn å lage materialene på nytt.

Glass- og metallemballasje bringer du selv til ett av våre returpunkter for dette. For en oversikt over hvor nærmeste container for deg er, last ned gratisappen "Min Renovasjon" og velg returpunkter.

Eksempler på hva du kan levere i containeren for glass- og metallemballasje:

 • tomme hermetikkbokser
 • leverposteibokser
 • påleggstuber
 • telyskopper i metall
 • klar og farget glassemballasje

Dette skal du IKKE legge i containeren for glass- og metallemballasje:

 • kasseroller
 • keramikk
 • porselen
 • drikkeglass
 • krystall
 • ildfast glass

Disse avfallstypene har helt andre egenskaper, og andre smeltepunkt, og de fører til at glass-/metallemballasjen ikke kan benyttes til nye produkter. 

Kasseroller og andre metallgjenstander som ikke skal legges i containerne, leveres til gjenvinningsstasjonen.

Drikkeglass, porselen, keramikk og krystall legges i restavfallsbeholderen.

Containerne tømmes etter en oppsatt rute, men ser du at containeren er full, kan du først sjekke de andre innkastlukene på containeren. Av og til er den full bare på den ene siden. Du kan også kontakte oss på 74281760 eller på e-post firmapost@mna.no og varsle om det. Vi er klar over at enkelte containere har blitt overfylt. Vi er i ferd med å finne ut både frekvens på tømming, og behov for antall containere på hvert returpunkt.

Grovavfall som kjelker, ski, sofa, stoler og annet skal leveres til gjenvinningsstasjonen. Grovavfall som er plassert ved restavfallsbeholderen kan ikke tas med på renovasjonsbilen. Grovavfallet består ofte av materialer som kan gjenvinnes, og det er en nasjonal satsning på at materialgjenvinningsgraden skal øke i Norge. Derfor er det fint hvis grovavfall bringes til materialgjenvinning.

Her er en liten oversikt over hytterenovasjonscontainere og returpunkter
som kommunes innbyggere kan benytte:

Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLASTEMBALLASJE:

Trenger du en krok for å henge fast sekken med plastemballasjeavfall?
Her https://mna.no/privat/kundesenter/bestille-avfallsutstyr/ finner du flere måter å få tak i kroker og sekker på. 
Kroken som du stripser fast i håndtaket på beholderen for papir/kartong/papp, kan holde flere sekker, så du trenger bare en krok.

 

Til toppen