LEDIGE STILLINGER I NAMSSKOGAN KOMMUNE

VI ØNSKER DEG VELKOMMEN SOM JOBBSØKER I NAMSSKOGAN KOMMUNE

~ Toppen i Namdalen! 

Namsskogan kommune ligger i Indre Namdal, Nord-Trøndelag fylke med ca.900 innbyggere. Namsskogan er en av kommunene i Nord-Trøndelag som har hatt størst vekst i folketall. Med sine1417 km2 er kommunen rik på muligheter for natur og friluftsliv (bla. Børgefjell Nasjonalpark), jakt og fiske. Man finner også et rikholdig organisasjons- og kulturliv i kommunen. Namsskogan kommune har ca. 120 ansatte som yter god service og tjenesteyting overfor kommunens innbyggere. Våre verdisyn er åpenhet, respekt, likeverd og humor. Kommunen har to skoler og tre barnehager med god standard og med fine uteområder for friluftsliv, ballspill og ski aktiviteter, samt at kommunen har to svømmehaller og en stor flerbrukshall.

Elektronisk søknadsskjema

Fullstendig utlysningstekst
Fullstendig utlysningstekst
Stilling%TypeArbeidsstedSøknadsfrist
Kontor- og personalsjef100FastNamsskogan17.11.17

  
 

Kontor- og personalsjef – 100% stilling

Arbeidsoppgaver/ansvar:

Stillingen innebærer helhetlig ansvar for kommunens sentraladministrasjon, herunder arkiv, postmottak, sekretariat, servicekontor samt alt ansvar på personalområdet etter delegasjon fra rådmannen. Kontor- og personalsjefen rapporterer til rådmannen.

Vi ønsker:

Dyktig og engasjert leder som kan ta vare på og videreutvikle et godt arbeidsmiljø. Det forventes godt humør, gode samarbeidsferdigheter med evne til å ta utfordringer samt være faglig nysgjerrig og ta ansvar for egen utvikling. Du må ha erfaring fra ledelse - helst fra lignende virksomhet, herunder personalansvar.

Kvalifikasjoner:

Erfaring fra ledelse og administrasjon.
God kjennskap til aktuelt lovverk (lov, forskrifter og avtaler som regulerer arbeidslivet).
Erfaring fra offentlig forvaltning og saksbehandling.
Evne til å etablere og forvalte et godt forhold til ledere, ansatte og tillitsvalgte.
Erfaring fra Visma HRM og ESA sak og arkiv samt evne til å raskt sette seg inn i aktuelle fagprogram.

Utdanningsnivå:

Relevant utdanning på høgskolenivå.
Relevant praksis kan kompensere for utdanningskravet.

Personlige ferdigheter:

Samlende og lett respektert.
Evne til å utøve et godt skjønn (både etisk og juridisk) og helhetlig tenkning.
Meget tydelige og gode evner til å kommunisere, herunder evne til presis formulering både skriftlig og muntlig.
Løsningsorientert og evne til å motivere og skape trivsel blant medarbeiderne.
Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft.
Evne til å sette mål, arbeide målrettet og resultatorientert.

Vi tilbyr:

Lønn etter avtale.
Utfordrende arbeidsoppgaver
Meget god pensjonsordning samt ulykkes- og gruppelivsforsikring.
Et arbeidsmiljø preget av høyt faglig nivå
Muligheter for faglig og personlig utvikling.
Lederavtale

Søknadsfrist: 17.11.2017

Attester og vitnemål sendes ikke nå men tas med til evt. jobbintervju.

Det gjøres oppmerksom på at søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om anonymitet - jf. offentlighetsloven § 25.

Sist endret 13.11.2017
Fant du det du lette etter?