Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel

Namsskogan kommune holder på å revidere kommuneplanens samfunnsdel, og i den forbindelse ønsker vi svært gjerne innspill fra deg.
I uke 25 ble det gjennomført tre folkemøter rundt om i kommunen.

Hvordan vil vi sammen utvikle Namsskogan kommune fremover?

For at alle skal ha mulighet til og komme med sine innspill legges det i tillegg ut et skjema som kan benyttes til og gi tilbakemelding

Send oss dine innspill.

Følgende områder ønsker vi tilbakemeldinger på:

 

Kompetanse og næringsutvikling

...Handler om å skape et robust og fremtidsrettet næringsliv, hvor vi sørger for at vi har tilgang til relevant kompetanse for dagens og morgendagens utfordringer.

Stedsutvikling med kvalitet

...Handler om at Namsskogan kommune skal ha en bærekraftig utvikling som gjør kommunen attraktiv, og som legger til rette for en trygg, meningsfull og velfungerende hverdag for våre innbyggere. 

Mangfold og inkludering

...Handler om å arbeide for at alle i Namsskogan skal føle en trygghet og tilhørighet, og om hvordan vi som kommune skal sørge for at alle føler seg inkludert og har muligheten til å kunne delta i utviklingen av lokalsamfunnet vårt.

Livsmestring hele livet

...Handler om at alle i Namsskogan skal ha en meningsfull hverdag, og ha god livskvalitet i alle livsfaser ved at vi jobber forebyggende og helsefremmende.

En digital kommune tuftet på samarbeid

...Handler om å sette innbyggerne våre i sentrum, og ta i bruk ny teknologi, innovative løsninger, samarbeid og samskapning for å kunne tilpasse oss endringer i samfunnet og øke kommunens konkuranseevne og omdømme.

 

Bruk skjemaet til og gi din tilbakemelding på tanker for fremtiden for Namsskogan kommune. Send oss dine innspill.

Til toppen