Kartlegging av skrantesjuke på elg, hjort, rådyr og villrein i 2018

Miljødirektoratet - Klikk for stort bilde

 I 2018 skal et utvalg elg, hjort, rådyr og villrein testes for skrantesjuke (CWD) som et ledd i en nasjonal kartlegging av sykdomsforekomst. I alle kommuner i Norge skal fallvilt av hjortevilt testes. I tillegg skal hjortevilt felt under jakt testes i over 100 kommuner og villreinområder.

Mattilsynet og Miljødirektoratet har et felles kartleggingsprogram for skrantesjuke. Programmet gjennomføres i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet. Til sammen skal ca. 30 000 hjortedyr testes i Norge i 2018. Innsamlingen skal bidra til å øke kunnskapen om forekomsten av skrantesjuke i Norge.

Det er påvist to typer skrantesjuke i Norge. Hos rein i Nordfjella sone 1 er det påvist en type skrantesjuke som ikke kan skilles fra den smittsomme typen som har spredd seg i Nord-Amerika. For å øke kunnskapen om utbredelsen av denne typen skrantesjuke er det viktig å teste alt fallvilt og alle villrein felt under jakt, samt ta prøver fra jakt på elg og hjort i områder nær Nordfjella villreinområde. En ny type skrantesjuke, ofte kalt atypisk skrantesjuke, er funnet hos tre elg i Trøndelag og én hjort i Møre og Romsdal. Det er uavklart om atypisk skrantesjuke er smittsom eller om den kan opptre spontant uten å smitte videre. For å øke kunnskapen om atypisk skrantesyke spesielt, skal det gjennomføres målrettet kartlegging i de områdene der sykdomstypen er funnet, og i tillegg skal eldre elg og hjort i tilfeldig utvalgte kommuner testes.

Elg og hjort fra områder der atypisk skrantesjuke er påvist, og rundt Nordfjella

I kommunene i punkt 3 a-d skal det tas prøver av alle elg og hjort som er 2 år eller eldre som felles under jakt. Dette kommer i tillegg til testing av fallvilt, jf. punkt 1.

a. Nordfjella-regionen: Ulvik, Lærdal, Aurland, Hemsedal, Eidfjord, Hol, Ål, Gol, Nes, Nord-Aurdal, Nore og Uvdal, Sør-Aurdal, Vang, Vestre Slidre og Årdal kommuner.
b. Selbu-regionen: Selbu, Stjørdal, Meråker, Malvik, Trondheim, Klæbu, Melhus, Midtre Gauldal, Holtålen og Tydal kommuner.
c. Lierne-regionen: Lierne, Røyrvik, Namsskogan, Grong og Snåsa kommuner.
d. Gjemnes-regionen: Gjemnes, Eide, Fræna, Molde og Nesset kommuner.

Kategorier; elg - Klikk for stort bilde

 

Ved spørsmål, kontakt kommunens viltansvarlig.
Lars Kristian G. Bjørnli / Skogbrukssjef
Tlf: 743 33 290 Mobil 415 10 952
e-post: Lars.Kristian.Bjornli@namsskogan.kommune.no

Sist endret 05.03.2018 10:47
Fant du det du lette etter?