Listeforslag ved kommunestyrevalget 2023 i Namsskogan

Fristen for å levere lister er fredag 31. mars kl. 12:00. -Da må listen være levert til Namsskogan kommune. Vi anbefaler partiene om å lever listene elektronisk.

Her kan du lese mer om listeforslag

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

Invitasjon til veiledningsmøte for bruk av plantevernmidler på arealer nær vann

I 2023 vil Mattilsynets tilsyn på plantevernmiddelområdet konsentrere seg spesielt om bruk av plantevernmidler på gårder nær overflatevann og langs elver og bekker som renner ut i disse. Veiledningsmøte vil gå gjennom kravene i plantevernmiddelforskriften som gjelder primærprodusenter av vegetabilier i nærheten av vann.

Vi kommer særlig til å gå igjennom:
•    at de som sprøyter har gyldig autorisasjonsbevis
•    oversikt over godkjente preparater
•    riktig bruk av plantevernmidler ihht etikett
•    plikten til å redusere risikoen for vannforurensning
•    funksjonstest av spredeutstyr
•    journalføring – spesielt tiltak utført for å redusere risiko for vannforurensning samt ordinær sprøytejournal
•    avhending av utgåtte preparater
 
Det blir gjennomført to like webinar på to forskjellige tidspunkt, en på dagtid og en på kveldstid. 
 
Meld der på her: 
Onsdag 22. mars kl 11.00 – 12.00
Torsdag 23. mars kl 19.00 – 20.00
 
Det vil være mulighet til å stille skriftlig spørsmål på Q&A under møtet. Ved registrering kan du også skrive inn spørsmål hvis du har allerede nå. 
 
Om du har spørsmål, ta kontakt på med Kari Janson Litleré på e-post Kari.Litlere@mattilsynet.no.
 
Velkommen til veiledningsmøte! Hilsen Mattilsynet
 

Til toppen