RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Aktuelt

Innbyggerundersøkelse

Vil vil høre din mening!

Innbyggerundersøkelsen er nå sendt ut pr. e-post til kommunens innbyggere. Fristen for å besvare undersøkelsen er 16. august. 

Innbyggerundersøkelsen består av tre hovedtemaer:

  • Kommunens omdømme som tjenesteleverandør
  • Kommunen som bosted
  • Befolkningens tillit til at lokaldemokratiet fungerer 
Til toppen