RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Her finner du mer informasjon om vaksinering, samt råd og informasjon om korona.

Har du symptomer og trenger hurtigtest for korona hentes dette fra ambulanseinngangen. (NB! Denne inngangen er til høyre for legekontorer. Skiltet) 
Vi presiseres at det er kun de med symptomer og de som har vært nærkontakter som skal hente ut hutigtester. 

Ring legekontoret for bestilling på tlf. 74 33 33 20 

Aktuelt

Informasjon om rovdyrkort i Namsskogan.

Ordningen der kommunen solgte rovdyrkort for gaupejakt som gjaldt grunneiertillatelser for privateiendommene som hadde gitt sitt samtykke for jakt er ikke lengere gyldig og oppdatert.

Funksjonen som kommunen hadde med å oppdatere og ajourføre hvilke eiendommer som ordningen gjaldt for, og salg av kort på servicekontoret er ikke blitt videreført. Dette medfører at den enkelte jeger må sette seg inn i, og innhente selv, hvilke private eiendommer utenom Namsskogan Fjellstyre, Statskog SF, Namdal Bruk og UlvigKjær sine ordninger som gir tillatelse for rovdyrjakt.

Til toppen