INFORMASJON OM HELSESØSTERTJENESTEN I NAMSSKOGAN KOMMUNE.

 

Helsesøster Olga Strøm er innvilget et års permisjon fra midten av august 2017.  På tross av gjentatte forsøk på utlysning av vikariatet, har vi ikke lykkes å få på plass vikar med helsesøster kompetanse.

Vi har imidlertid foretatt en intern utlysning for å finne en stedfortredende helsesøster med sykepleierbakgrunn.  Dette er i tråd med gjeldende forskrift om sykepleietjenesten i kommunen og etter avklaring med fylkeslegen.

Det vil selvfølgelig ta litt tid før dette er på plass, i mellomtiden vil ansatte på familiesenteret forsøke å fylle rollen som helsesøster.  Vi regner med å være fullt operativ i siste halvdel av september.

En helsesøster har mange oppgaver i kommunen, rettet både mot personer og systemer. I den perioden hvor vår faste helsesøster har permisjon, vil vi måtte begrense oppgavene til det som er høyst nødvendig for å gi befolkningen en tilfredsstillende helsesøstertjeneste.  Særlig tenker vi da på oppfølging av nyfødte, skolebarn og ungdom.

Namsskogan kommune vil arbeide videre med å redusere sårbarheten i helsesøstertjenesten og andre helsetjenester når fast ansatt personell har fravær. Et av tiltakene i denne omgang er å motivere sykepleiere til å ta utdanning som helsesøster slik at man har valgmuligheter når behov oppstår.

Namsskogan kommune Håkon Nervik Kolstrøm / Kommunalsjef HOV

 

 

Fant du det du lette etter?