Informasjon fra legekontoret

12. og 13. desember vil fastlegetjenesten ha sterkt begrenset kapasitet og være begrenset til legevakt. 

Årsaken er at kommunene Grong, Namsskogan og Røyrvik gjennomfører et felles kurs i akuttmedisin for leger og støttepersonell. Kurset er påkrevd ifølge akuttmedisinforskriften. 
Ved å avvikle kurset sammen vil de tre kommuner bygge felles kompetanse innen akuttmedisin og utvikle et felles fagmiljø. Kurset arrangeres som en del av prosjektet som utreder felles fastlegetjeneste.

Namsskogan legekontor vil være ubemannet på forkontor begge dager, og telefon vil besvares av Røyrvik. 
Telefon er åpen mellom kl 0900-1500 for henvendelser som gjelder behov for legevakt.

Namsskogan legekontor