Igangsatt planarbeid for "Utvidelse Namstad steinbrudd"

Iht. pbl § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplan for «Utvidelse Namstad steinbrudd» i Namsskogan kommune. Området omfatter deler av eiendommen gnr.60/ bnr.1 mellom Brekkvasselv og Namsskogan.

Det er utarbeidet forslag til planprogram for tiltaket som kan fås ved å kontakte undertegnede.

Spørsmål eller kommentarer i forbindelse med planarbeidet rettes til Trønderplan v/ing. Jan Ola Ertsås, postboks 3005, 7709 STEINKJER, email joe@tronderplan.no, tlf. 90 85 90 81.

Frist for merknader er satt til 26.04.2019.

Sist endret 07.03.2019 09:38
Fant du det du lette etter?