HØRING ~ Revisjonsdokument for Øvre Namsen i Grong, Røyrvik, Lierne og Namsskogan kommuner

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringen av Øvre Namsen på offentlig høring.

NVE har i brev av 27.4.2018 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres:

  Regulering av Tunnsjøen. Kgl. res. av 29.10.1942, stadfestet 24.01.1947

  Regulering av Namsvatnet. Kgl. res av 25.06.1948

  Overføring av avløpet fra Namsvatnet gjennom Vekteren til Limingen og videre til Tunnsjø, og til å regulere Vekteren og å foreta en ytterligere regulering av Limingen. Kgl. res. av 10.07.1959

  Tilleggsregulering av Vekteren. Kgl. res. av 21.12.1962.

På bakgrunn av krav fra Grong, Røyrvik og Lierne kommuner og føringer fra NVE har Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) utarbeidet et revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår.

HØRING av revisjon for Øvre Namsen

 

Konsesjonssak ~ Saksopplysninger m.m.

 

Revisjonsdoukmentet ligger fysisk i skranke servicekontor på kommunehuset.

Frist for uttalelse sendes Namsskogan kommune innen 01.02.2019

Sist endret 20.11.2018 07:56
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Per Arne Rustad
Næringssjef