HØRING - NY LOKAL FORSKRIFT OM ÅPNING FOR JAKT OG FANGST PÅ BEVER I NAMSSKOGAN KOMMUNE

Formannskapet vedtok i møte 30 januar 2018, at ny lokal åpningsforskrift for jakt og fangst av bever i Namsskogan kommune skal sendes ut på lokal høring.

Høringsfrist innen 05. mars 2018.

Bever ble tidligere forvaltet etter forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om hjortevilt og bever. Hjorteviltforvaltning er nå regulert i ny forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt. Nå har også forvaltningen av bever fått en egen forskrift fra og med april 2017.

Kommuner som ønsker beverjakt må i tråd med ny forskrift åpne for jakt på bever, i hele eller deler av kommunen, gjennom lokal forskrift. Samt utarbeide kommunale målsetninger for bever i forvaltningsplanene for vilt. De kommuner som tidligere har åpnet for jakt på bever med hjemmel i gammel forskrift «om forvaltning av hjortevilt og bever», må nå åpne for beverjakt på nytt. Med lokal forskrift med hjemmel i den nye forskriften «om forvaltning av bever». Det vil ikke være anledning til å jakte bever før en slik forskrift har tredd i kraft.

Forslag til ny åpningsforskrift sendes nå derfor ut på lokal høring. (PDF, 982 kB)

Sist endret 05.02.2018
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Lars Kristian Bjørnli
Skogbrukssjef