HØRING; Kulturminneplan for Namsskogan 2019-2029

Namsskogan formannskap har i møte den 27.05.2019 behandlet sak 31/19 og fattet slikt vedtak:

Namsskogan formannskaps vedtak:

  1. Formannskapet vedtar å legge ut kommunedelplan for kulturminner 2019-2029 i Namsskogan kommune på høring i perioden 28.mai 2019 – 09.juli 2019
  2. Planutkastet sendes aktuelle instanser og enkeltpersoner som berøres av planen. Utkastet legges ut på kommunehuset og på kommunens hjemmesider til gjennomsyn.


HØRING; Kulturminneplan for Namsskogan 2019-2029 (PDF, 21 MB)

Innspill til kulturminneplanen for Namsskogan 2019-2029 sendes til:
Namsskogan kommune
v/Kultursjef Odd Bakken
R.C.Hansens veg 2
7890 Namsskogan

eller til e-post: odd.bakken@namsskogan.kommune.no

Sist endret 04.06.2019 12.27
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Odd Bakken
Odd Bakken
Kultursjef