Høring: Forskrift for godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan

Kommunedirektøren har i formannskapsmøtet den 25.01.2024, i orienteringssak OR 01/2024, orientert om at gruppeledere kalles inn til møte for å forberede saksbehandlingen.

Gruppeledere har i møte 29. januar utarbeidet forslag til ny forskrift som sendes ut på høring.
Høringsfrist: 16.02.2024.

Forskrift for godtgjøring til folkevalgte i Namsskogan kommune (PDF, 73 kB)

Høringsuttalelser leveres skriftlig til serviceavdeling i kommunehuset, eller sendes til E-postadresse:
postmottak@namsskogan.kommune.no.