Aktuelt

Fylkesmannens landbruksavdeling i Trøndelag lyser etter kandidater til "Kulturlandskapsprisen 2020".

Klikk for stort bilde 

Fylkesmannen vil i år dele ut «Kulturlandskapsprisen 2020» til den eller de som gjør en ekstraordinær innsats for jordbrukets kulturlandskap i Trøndelag.
Prisen består av diplom og pengegave på 15.000,- kroner.

 
Kriterier for prisen:
• God ivaretakelse og skjøtsel av kulturlandskapet, kulturminner og biologisk mangfold
• Opplevelsesverdi og tilgjengelighet
• Landbruksdriften må ivareta produksjon, dyrevelferd, og miljøhensyn på en god måte
• Fortrinnsvis være registrert som jordbruksforetak og motta produksjonstilskudd

 
Ved utvelging av kandidat vil det i år spesielt bli lagt vekt på kandidatens evne til formidling av jordbrukets kulturlandskap, miljøkvaliteter og biologisk mangfold.
 
Forslag på kandidater
Forslag på kandidater til kulturlandskapsprisen sendes Fylkesmannen innen 15. september. Fylkesmannen innstiller kandidater til prisen for «fagråd jordbruk1», som velger prisvinner.
Prisen blir utdelt på landbrukskonferansen i Trøndelag 26. januar 2021.
 
Kontaktperson hos Fylkesmannen:
Anders Mona
Fylkesagronom
Tlf: 741 68198 / 48246509
Epost: fmtlamo@fylkesmannen.no
Til toppen