RÅD OG INFORMASJON OM KORONA

Aktuelt

Fullfinansierte studieplasser på 12 studier

Som følge av koronapandemien har Regjeringen øket bevilgningene til nettstudier for ledige og permitterte fra 50 til 100 millioner kr.

I første søknadsrunde fikk NooA tilsagn om 210 studieplasser på 10 av våre praksiskandidatstudier. I slutten av juni fikk vi tilsagn om ytterligere 70 studieplasser for helsefagarbeidere og våre nye studier for yrkessjåfører og logistikkoperatører.

Det betyr at vi kan tilby fleksible og fullfinansierte studieplasser til permitterte og arbeidsledige på 12 forskjellige studier for praksiskandidater i hele landet.

Det er stor interesse for gratisplassene, men vi har foreløpig ledige plasser på alle 12 studiene. Plassene tildeles fortløpende til kvalifiserte søkere.

Les mer om tilbudet på https://www.nooa.no/gratis-studieplasser/
Ta kontakt med post@nooa.no for mer informasjon om gratis studieplasser på følgende 12
studier:
• Byggdrifter
• Helsefagarbeider
• Barne-og ungdomsarbeider
• Kokk
• Servitør
• Portør
• Salgsmedarbeider
• Kontor- og administrasjonsmedarbeider
• Reiselivsmedarbeider
• Resepsjonist
• Logistikkoperatør
• Yrkessjåfør

Klikk for stort bilde 

Til toppen