FAKTURERING EIENDOMSSKATT BOLIG - FRITIDSBOLIG 2022

FAKTURERING EIENDOMSSKATT BOLIG - FRITIDSBOLIG 2022

Kommunestyret fattet vedtak i sak 39/2022 om at feil fastsatt eiendomsskatt for årene 2020 – 2022 skulle beregnes til eksakt beløp med tillegg av renter på den enkelte eier. For mye eiendomsskatt skal refunderes til den enkelte eier.

For 2022 er det på grunn av avdekket feil blitt fakturert eiendomsskatt for bolig og fritidsbolig for kun 1. kvartal på registrerte eiere.
Det vil for 4. kvartal bli fakturert/refundert eiendomsskatt for 2020 – 2022 i henhold til eiertid og korrekt eiendomsskattegrunnlag for årene 2020 – 2022. Dette vil framkomme som et fradrag/tillegg på fakturaen for kommunale avgifter for 4. kvartal.

I hovedsak vil det være et fradrag på de som har eid boligen i hele perioden og et tillegg til nye eiere fra 2022 da disse i utgangspunktet ikke har blitt fakturert for grunnlaget i 2022. 

Dette til informasjon fra økonomikontoret.

Til toppen