Boligpolitisk handlingsplan

Namsskogan formannskap vedtok den 05.06.2018 i sak 40/18 å legge ut Boligpolitisk handlingsplan til høring i 4 uker.

Uttalelser til planen kan sendes til:

postmottak@namsskogan.kommune.no  

eller til

Namsskogan kommune
R.C. Hansens vei 2
7890 NAMSSKOGAN

Høringsfrist er satt til 16.07.2018.
 

Boligpolitisk handlingsplan- ferdig endret etter vedtak fsk 05.06.2018 (PDF, 695 kB)

VEDLEGG 1 OVERSIKT OVER KOMMUNALE BOLIGER (PDF, 2 MB)

VEDLEGG 2 Oversikt over regulerte boligområder i kommunen (PDF, 2 MB)

 


Utdrag fa planen

1.1 Hensikten med helhetlig boligpolitisk plan

Hensikten med å utarbeide en boligpolitiskplan er at kommunen skal få et godt styringsredskap- at planen skal føre til handling og utvikling.

En helhetlig boligpolitisk plan forstås i denne sammenheng som et strategisk verktøy for å konkretisere kommunens mål, tiltak og prioriteringer innenfor boligområdet. Da er boligpolitisk arealplanlegging, å skape et fungerende utleiemarked og mobilitet i markedet viktige stikkord.

I mindre distriktskommuner er det ofte tre hovedutfordringer:

    • behov for å avlive myter
    • stort kommunalt handlingsrom
    • finne samarbeidsløsninger og skape engasjement
Sist endret 18.06.2018 15:09
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Bjørn Tore Nordlund
Kommunalsjef Teknisk