Økonomikontoret informerer

Denne måneden vil det komme dobbel faktura på SFO og 2 fakturaer på skolemat/skolemelk. 

Faktura gjelder september og oktober. Dette pga. systemfeil.

Det er viktig at dere med avtalegiro sjekker beløpsgrensen dere har i banken. For lav beløpsgrense vil medføre at faktura ikke blir trukket. 
Barnehage faktura vil komme i tillegg for dere som har det.

Økonomikontoret beklager det inntrufne.