Nye telefonnummer i kommunen

Fasttelefonene er skiftet ut med mobiler.

Med unntak av sentralbord og legekontoret er alle kommunens fasttelefonnummer skiftet ut med mobilnummer. 

Telefonnummer til sentralbordet er, som før, 74 33 32 00. Legekontoret nås via tlf. 74 33 33 20. 

Nye telefonnummer på sykeheimen er:
Fossestua:              469 44 053
Bo & Miljø:              902 34 482
Vaktrom:                 469 31 017


For e-post/telefonnummer til ansatte, se full oversikt her.