Høring ny renovasjonsforskrift.

Namsskogan kommune har bestemt seg for å gå inn i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS.

Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) er et interkommunalt selskap som eies av 13 kommuner.

MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander. Hovedanlegget ligger på Stormyra avfallsanlegg, mens administrasjonen holder til i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune.

Namsskogan formannskap har behandlet ny renovasjonsforskrift og legger den ut til høring i 6 uker.

Høringsfrist settes til 31.12.2019.

Merknader sendes til postmottak@namsskogan.kommune.no eller til

Namsskogan kommune
R.C. Hansens vei 2
7890 NAMSSKOGAN